działająca nieprzerwanie od 1960 roku, to wiejska placówka, której głównym zadaniem jest dbałość o zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej z terenu Gminy Stoszowice.

GBP w Srebrnej Górze tworzą 3 placówki biblioteczne – w Srebrnej Górze (biblioteka główna), w Przedborowej i w Stoszowicach (filie biblioteczne).

Zbiory biblioteczne to około 39000 egzemplarzy książek i czasopism, których większą część stanowi beletrystyka dla dzieci i dorosłych, a także wydawnictwa naukowe z poszczególnych dziedzin wiedzy. Biblioteka oferuje także lektury oraz specjalnie wyodrębnione zasoby dla dzieci i młodzieży.

Wypożyczanie zbiorów odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek, przy wsparciu obecnych bibliotekarzy.  W placówkach można bezpłatnie skorzystać z Internetu oraz uzyskać potrzebne informacje. We wszystkich bibliotekach zorganizowana jest także specjalna przestrzeń dla najmłodszych, w której cyklicznie odbywają się różnego rodzaju spotkania literacko-plastyczne.

Gminna Biblioteka Publiczna w Srebrnej Górze, ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra
Tel.: 74 8164551,
E-mail: biblioteka@goksir.stoszowice.pl

Czynna:
Poniedziałek  11:00 – 15:00
Wtorek  7:00 – 11:00
Środa   14:00-18:00
Czwartek  11:00 – 15:00
Piątek  11:00 – 15:00

Kierownik biblioteki: Paulina Plewka
Od ponad  10 lat prowadzi bibliotekę w Srebrnej Górze.  Opierając się na komunikacji społecznej, a także śledząc najnowsze wydawnictwa i ich poziom, dba o zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej. Pozyskuje środki na zakup literatury oraz inne działania bibliotek. Koordynuje działania wszystkich placówek, a także od lat prowadzi zajęcia z dziećmi w ramach „Literackiego Klubu  Malucha”. 

Przedborowa 30, 57-213 Stoszowice
Tel.: 74 8164641
E-mail: bibliotekaprzedborowa@o2.pl

Czynna:
Poniedziałek  9:00 – 15:00
Środa   10:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 14:00

Bibliotekarz: Karol Strojny

Stoszowice 92A, 57-215 Stoszowice
Tel.: 74 8181420 / 74 8164 664

E-mail: bibliotekastoszowice@o2.pl

Czynna:
Poniedziałek  10:00 – 14:00
Wtorek  10:00 – 14:00
Środa   14:00 – 18:00
Czwartek  12:30 – 16:30
Piątek  12:30 – 16:30

Bibliotekarka: Anita Pałac
Energiczna, zawsze uśmiechnięta i chętna do pomocy. W stoszowickiej placówce pracuje od ponad 30 lat, tworząc z niej swoistą świetlicę środowiskową. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci „Kreatywne rączki” w ramach sekcji  GOKSiR. Z pasją dba o przestrzeń wokół biblioteki, oraz atmosferę w jej wnętrzu. 

Zarządzenie Dyrektora GOKSiR nr 1/2021 z dnia 08 lutego 2021

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Załącznik nr 1 – cennik
Załącznik nr 2 – formularz wymiany karty bibliotecznej