1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. W celu świadczenia usługi Newsletter Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługa polegającą na informowaniu Użytkowników o wydarzeniach organizowanych lub promowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach.
 4. Do korzystania z newslettera niezbędny jest komputer lub inne urządzenie (np. smarthfon, tablet) z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 5. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika w formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.goksirsg.pl
 6. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować klikając na łącze „Rezygnacja” znajdujące się na kole każdej z przesłanych wiadomości. Usunięcie adresu e-mail z bazy następuje natychmiastowo.
 7. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach zastrzega prawo do usunięcia z bazy danych adresu Użytkownika, który naruszył niniejszy regulamin, przepisy powszechnego prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usług przez innych użytkowników.

Klauzula dot. ochrony danych osobowych

 1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach jako administrator danych informuje, że dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email biuro@goksir.stoszowice.pl lub telefoniczne 74 8164 552.
 3. Osobie korzystającej z usługi Newsletter przysługuje  prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
 4. W sprawach spornych przysługuje takiej osobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody.
 6. Dane będą przetwarzane do momentu zrezygnowania przez osobę zapisaną z usługi Newsletter.
 7. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.